Integra bliver del af Europæisk U-space-netværk

Charlotte

Antwerpen, Belgien: Fredag d. 19. oktober underskrev Integra sammen med 38 andre virksomheder et manifest om at skabe et netværk af organisationer, der er med i de EU-finansierede U-space projekter. Netværkets primære opgave bliver at skabe synergi mellem de projekter, som lige nu finder under den såkaldte U-space-paraply. Det er EU-kommissionen der står bag manifestet.

Der var optimisme at spore d. 19. oktober i Antwerpen, Belgien. Her deltog 39 organisationer, som blandt andet tæller Boeing, Syddansk Universitet, Unifly samt Airbus og den store droneproducent DJI for at underskrive et manifest. Manifestet er udarbejdet af Europakommissionen, og det skal gøre luftrummet over EU mere tilgængeligt for droner.

Ved ceremonien deltog også Integra og Integra Holdings direktør, Michael Thorsen, for at sætte sin underskrift på dokumentet, der skal sikre, at det europæiske luftrum også får et integreret droneluftrum i fremtiden.
”Det er helt naturligt for Integra at deltage som partner i et netværk, der skal føre droneindustrien videre, hvilket den europæiske befolkning er bedst tjent med. Og det er vi bedst tjent med”, udtalte Michael Niels Thorsen, Administrerende direktør i Integra Holding.

Integra deltager i U-space i sin rolle som droneoperatør og som den eneste private udbyder af såkaldte UTM-services og som deltager i ét blandt flere store EU-finansierede droneforskningsprojekter – PODIUM. PODIUM indebærer omfattende tests af droner med trafikovervågningsudstyr flere steder i Europa – heriblandt i luftrummet over Integra’s dronehangar i HCA Airport i Odense, Danmark.

Naturligt u-space-netværk for Integra

Integra meldte sig ind i dronekapløbet i 2014, da virksomhedens dronedivision – Integra Aerial Services – blev oprettet, og siden da er udviklingen gået stærkt. Ikke blot i branchen, men også for Integra, der i dag udover at flyve helt almindelige droneoperationer til affotografering og monitorering herhjemme også tæller en dronepilotskole og projekter, hvor Integra opererer droner i Grønland for Aarhus Universitet og DTU Space. Og så altså også de store europæiske udviklingsprojekter.

Udover PODIUM deltager Integra i et projekt om udviklingen af droner, der kan flyve på brændselscelleteknologi, og endnu flere projekter er ved at tage form. ”Derfor finder vi det ganske naturligt at tage del i og bidrage til et europæisk U-space-netværk” afslutter Thorsen.

UTM står for UAS Traffic Management og dækker over, at man fra kontroltårnene kan overvåge og dirigere droner, ligesom man gør det med den konventionelle flytrafik i dag. UTM udgør en af nøgleapplikationerne i SESAR Joint Undertakings U-space-strategi om at gøre luftrummet tilgængeligt for så mange som muligt.

Vil du vide mere?

Læs mere om Integra’s droneoperationer her:
http://integra-aerial-services.dk/services/

Kontakt os, hvis du vil vide mere om Integras udviklingsprojekter og droneoperationer.
Michael Niels Thorsen
CEO, Integra Holding ApS
Tlf.: +45 22 66 61 21
E-mail: mnt@integra.dk