Bliv AFIS-operatør

Kan du se dig selv i en lufthavn med det store overblik over fly, baner og forplads fra din plads i tårnet? 
Så er AFIS-operatøruddannelsen muligvis noget for dig.

Image

Hvad er en AFIS-operatør?

AFIS står for ’Aerodrome Flight Information Service’. På dansk kalder man en AFIS-operatør for en Flyvepladsflyveinformationstjeneste-operatør.

Operatøren arbejder i mindre lufthavne, hvor flyveledelse ikke er nødvendigt på grund af en knap så krævende infrastruktur og færre flyveoperationer. AFIS-operatører leverer de informationer, som en pilot skal bruge for at udføre sin flyvning sikkert og effektivt.

AFIS-operatører yder service til piloter om vind- og vejrforhold i lufthavnen og under flyvningen og oplyser om baneforhold i lufthavnen. Operatøren oplyser også piloten om anden lufttrafik i området.

Kontakt

Er du interesseret, og vil du vide mere mere
om uddannelsen, 
pris og betalingsbetingelser,
kan du kontakte:

Christian Fog Jensen
AFIS-chefinstruktør
Integra Aviation Academy
E-mail

Uddannelsen

Integra Aviation Academy er certificeret af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
til at uddanne AFIS-operatører.

Uddannelsen er en specialistuddannelse, der er krævende, og stiller høje krav til præcision og årvågenhed.

Krav

Der stilles ingen særlige krav om uddannelse, men vi ser dog gerne, at du har noget livserfaring, da jobbet indebærer et stort ansvar, og operatøren skal kunne træffe beslutninger på meget kort tid. En AFIS-operatør kan være enten teoretisk eller praktisk dygtig. Det vigtigste er, at du kan omsætte teori og læring til praktisk udførelse. Love og regler skal konverteres til praktisk udførelse, og overholdelse af instrukser og procedurer er en vigtig del af hverdagen.


Undervejs lærer du om

 • Navigation
 • Meteorologi
 • Vejrobservation
 • Luftfartslovgivning
 • Psykologi
 • Sikkerhed
 • Radiokommunikation
 • Computersystemer
 • Flytyper
 • Udstyr
 • Menneskelige Faktorer
 • Og meget mere

Du får desuden et
internationalt radiocertifikat på dansk og engelsk.

Om dig

 • Er fyldt 18 år
 • Er interesseret i luftfart
 • Kan arbejde selvstændigt, målrettet og under pres
 • Er god til dansk, engelsk og matematik
 • Har en god rummelighedsforståelse
 • Kan sikkerhedsgodkendes af politiet
 • Har en god fysik og kan leve op til en række helbredskrav
 • Er ansvarsbevidst og ædruelig
 • Kan kommunikere og samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt og beskæftige dig selv i stille perioder

Praktiske informationer om uddannelsen

AFIS-operatør uddannelsen foregår i Odense HCA Lufthavn på Integra Aviation Academy’s AFIS-skole og varer ca. 12 måneder. De første 6 måneder bruger vi på teori og træning i tårnsimulator og de sidste ca. 6 måneder på praktik i et tårn i en lufthavn, dog afhængig af elevens progression og mængden af trafik på flyvepladsen, da eleven skal igennem en vis mængde operationer. Hvis ikke du allerede har et job på hånden og/eller en praktikplads, kan vi tilbyde dig en praktikplads i Odense. For at blive optaget på AFIS-uddannelsen skal du bestå en optagelsesprøve og have en medicinsk godkendelse af en flyvelæge. Elevcertifikatet er gyldigt i 2 år, og praktikken skal være påbegyndt inden for elevcertifikatets gyldighed.

Desuden

En AFIS-operatør skal vedligeholde sit certifikat for at bevare gyldigheden. Det sker blandt andet ved jævnlig deltagelse i vedligeholdelsesuddannelse og hyppige kompetencetjek. Certifikatet er også kun gyldigt, hvis man har en gyldig helbredsmæssig godkendelse, der skal fornyes med intervaller, der afhænger af ens alder.

I Danmark er i øjeblikket ingen ledige AFIS-operatører. Integra Aviation Academy har aftaler med Norge og andre EU-lande om at levere AFIS-operatører med dansk certifikat. Der er ligeledes gode muligheder for at få job med et AFIS-certifikat i Grønland.